Sản phẩm Nhang Trầm Hương Đại Cát Nhị Phẩm (8 năm)

99.000

Thành phần: Bột Trầm Hương, tăm tre.
Số lượng: 30cm (100 cây) – 200cm (200 cây)
Số tuổi trầm: 8 năm
Trọng lượng: loại 30cm (85 gram), 20cm (100gram)
Thời gian cháy: 20-30 phút / cây.
Cam kết 100% Trầm Hương tự nhiên

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ. Ngoài ra, nhang trầm có tăm còn được sử dụng trong việc hành thiền, khử uế, xông nhà, thanh lọc không khí

Sản phẩm Nhang Trầm Hương Đại Cát Nhị Phẩm (8 năm)