Mặt dây chuyền Trầm Hương Phật Bản Mệnh

1.990.000

Mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh được làm từ Trầm Hương sẽ giúp gia tăng vận khí gia tăng vận khí. Bởi trầm hương củng được xem là linh mộc , vua của các loài gỗ quí hiếm mang trong mình nguồn năng lượng đất trời

Mặt dây chuyền Trầm Hương Phật Bản Mệnh