Tiểu cảnh Trầm Hương

3.000.000

Trầm Hương tiểu cảnh được tạo nên từ những bàn tay lành nghề của các nghệ nhân với những hình thù đẹp mắt làm tăng thêm phần giá trị được nhưng người yêu Trầm săn đón.

Tiểu cảnh Trầm Hương

3.000.000