Thiên Mộc Trà – Trà Trầm Hương Oolong

680.0001.275.000

Tiết kiệm đến: 170.000đ khi mua 01 hộp trà trầm hương Thiên Mộc Trà

? Giá Ưu đãi: 850.000đ  chỉ còn 680.000đ

Tiết kiệm đến: 425.000đ  khi mua combo Thiên Mộc Trà Thượng Phẩm và Nhất Phẩm

? Giá Ưu đãi: 1.700.000đ  chỉ còn 1.275.000đ

? COMBO 1: 02 hộp trà trầm hương Thiên Mộc Trà

? COMBO 2: Combo Thiên Mộc Trà Thượng Phẩm

? COMBO 3: Combo Thiên Mộc Trà Nhất Phẩm

Combo Thiên Mộc Trà Thượng Phẩm: Gồm 2 hộp trà trầm hương Thiên Mộc Trà

Combo Thiên Mộc Trà Nhất Phẩm: Gồm 1 hộp trà trầm hương Thiên Mộc Trà + 1 Combo nhang khoanh trầm hương và lư sứ cao cấp

Thiên Mộc Trà – Trà Trầm Hương Oolong