Tag Archives: Phật bản mệnh

Tôn giả A Nan Đà là ai? Nguyên nhân Tôn giả A Nan đắc Thánh quả muộn

Tôn giả A Nan Đà

Đức Phật xếp Tôn giả A Nan Đà vào hàng các đại đệ tử vì các điểm đặc biệt. Đó là: “Sức học uyên thâm, trí nhớ vô cùng đúng, kiên trì chuyên chú cần mẫn, và khéo biết ý Phật”. Những bộ Kinh ngày nay chúng ta được đọc là do sự đóng góp […]

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Có nên thờ Địa Tạng Bồ Tát tại nhà?

Địa Tạng vương bồ tát là ai?. Tiếng Phạn là Ksitigarbha. Danh hiệu này có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho tàng bí mật. Chúng ta thờ tượng đức Địa Tạng Bồ Tát để nói lên lòng khao khát giải thoát. Sự giải thoát […]

Phật Di Lặc là ai? Biểu tượng Phật Di Lặc có ý nghĩa gì?

tượng phật gỗ trầm

Nói về Phật Di Lặc chắc rằng đại đa số chúng ta đều nhớ đến hình tượng của một ông Phật được trình bày với dáng vẻ mập mạp, hiền hòa, tự tại, miệng luôn tươi cười. Vậy Phật Di Lặc là ai? Người ta thờ ông trong nhà với ý nghĩa gì? Hãy tìm […]

Phổ Hiền Bồ Tát là ai? Hình tượng của Bồ Tát là gì?

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Ý nghĩa về  Phổ Hiền Bồ Tát được kinh điển Đại thừa triển khai rất rộng rãi và xúc tích. Ngài xuất hiện trong các kinh như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Kim Cang Đảnh, Bi Hoa, Địa Tạng, Mạn-đà-la Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát…và được giải bàn ý nghĩa trong rất […]

Phật A Di Đà – Phật bản mệnh cho người tuổi Tuất và Hợi

Phật A Di Đà

Trong lịch sử Phật giáo, Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất. Vào hàng a tăng kỳ kiếp trước có một vì vua sau khi nghe đức Phật thuyết pháp. Ngài lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo đức Phật để quy y. Pháp danh là Pháp Tạng và đã […]

Đại Thế Chí Bồ Tát – Phật bản mệnh cho người tuổi Ngọ

Đại Thế chí Bồ Tát

Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ. Tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta. Dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Ngài là vị Bồ tát thường […]

Phổ Hiền Bồ Tát – Phật bản mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ

phat pho hien bo tat

Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Tên tiếng Phạn là Samantabhadra. Hoặc là Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng cùng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử thị giả Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài được […]

Văn Thù Bồ Tát – Phật bản mệnh cho người tuổi Mão

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một hình thượng vị Phật trong Phật Giáo. Người là hình tượng Phật thường thấy đứng hầu ở phía tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù Sư Lợi là một trong 4 vị Bồ Tát lớn. Là vị Bồ […]