Vòng tay gỗ Trầm Hương 108 hạt Ngân Tú Bảo Trầm

2.290.000

Lục Tú Bảo Trầm đại diện cho 6 đức tính quý báu của con người, là hình tượng của sự bền bỉ, phát triển vững chắc theo thời gian

Xóa